زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۵:۰۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

کمیته ی آموزش فدراسیون اسکیت در نظر دارد یک دوره مدرسی داوری اسکیت سرعت را در دو بخش بانوان و اقایان مورخ ۱۵ الی ۱۶ بهمن ماه  در آکادمی ملی اسکیت برگزار نماید.

 

شایان ذکر است ثبت نام فقط از طریق سایت فدراسیون انجام میپذیرد و مدارک کورد نیاز نیز بر پایه ی اطلاعات ثبت شده در کارت عضویت دریافت میشود.