زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۵:۰۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

 کمیته ی آموزش فدراسیون در نظر دارد  کلاس داوری درجه ۲ و ۳ اسکیت اینلاین هاکی به صورت مجزا در دو بخش بانوان و آقایان در  آکادمی ملی اسکیت  در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید .

 

تاریخ برگزاری :

داوری درجه ۲ اینلاین هاکی ۱۲ الی ۱۳ بهمن ماه

داوری درجه ۳ اینلاین هاکی ۱۸ الی ۲۰ بهمن ماه