زمان ارسال: شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۱۲:۱۸

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

✳بهمن محمد رضائی با کسب اکثر آرا به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون اسکیت آسیاانتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، بهمن محمد رضایی رییس فدراسیون اسکیت با کسب اکثریت آرا برای یک دوره ۴ ساله، به عنوان نایب رییس کنفدراسیون اسکیت آسیا انتخاب شد. ایران به همراه کشورهای کره ، ژاپن،هند وهنگ کنگ ، برای ۴سال نایب رییس کنفدراسیون جهانی انتخاب شد، این مهم برای اولین باردرتاریخ اسکیت کشورمان اتفاق افتاده است.