زمان ارسال: پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۰۱:۳۱

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

جلسه ی کمیته سرعت پیرامون برنامه ریزی مسابقات انتخابی تیم ملی و مسابقات قهرمان کشوری سرعت برگزار شد.