زمان ارسال: پنجشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۰۹:۴۵

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشوری در۵رده سنی نوجوانان برای آقایان ١٣ اردیبهشت و بانوان  ١۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد کشوری در ۵ رده سنی نوجوانان  برای آقایان ١٣ اردیبهشت ماه و بانوان ١۴اردیبهشت ماه در آکادمی اسکیت استادیوم آزادی برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در نامه ذیل موجود می باشد: