زمان ارسال: پنجشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۳ ۱۲:۳۹

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

مسابقات تست روز اول سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت بزرگسالان در ماده یک دور (one Lap ) صبح روز پنجشنبه ٢٣فروردین ماه با حضور علیرضا نصیری دبیر فدراسیون اسکیت در آکادمی اسکیت استادیوم آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، ‎نتایج تست روز اول سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت بزرگسالان در ماده یک دور (one Lap ) صبح روز پنجشنبه ٢٣فروردین ماه به شرح ذیل می باشد: ١- هانیه احمدی (مرکزی)بامدت زمان: ٣۶/۴٠

٢- نگین دادخواه(تهران) بامدت زمان: ٣۶/۴۶

٣- یکتا محسنی(تهران) با مدت زمان: ٣٧/۴١

۴- نهال مقدم رحمانی(تهران) با مدت زمان: ٣٧/٨۵

۵- زهرا مظفری(البرز) با مدت زمان: ٣٨/٠٨

۶- نیلوفر مردانی(تهران) بامدت زمان: ٣٨/٢۴

٧- شبنم عرب(تهران) بامدت زمان: ٣٨/٨٨

٨- آناهیتا تاتاری(گلستان)بامدت زمان: ٣٩/٠۴

٩- نیلوفر امامی(البرز) بامدت زمان: ٣٩/٠۶

١٠- فاطمه اسدی(خراسان رضوی) با مدت زمان: ۴٠/١۶

١١- درسا شهریاری(تهران) بامدت زمان: ۴٠/١٧

١٢- ثریا عسگری(یزد) بامدت زمان: ۴٠/٢٨

١٣- طوبی مرتضوی نژاد(اصفهان) با مدت زمان: ۴٠/۴۶

١۴- مهسا عبدالباقی(اصفهان) با مدت زمان: ۴١/١۵

١۵- فاطمه سالاری(کرمان)بامدت زمان: ۴١/۶٨

١۶- مهسا انصاری(اصفهان)با مدت زمان: ۴١/٨٣