زمان ارسال: جمعه ۱۳۹۷/۱/۲۴ ۰۹:۰۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

 مسابقات نهایی تست روز دوم سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان ( بانوان) در ١٠٠متر عصر روز جمعه ٢۴ فروردین ماه در آکادمی اسکیت استادیوم آزادی با حضور مسئولین فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، ‎نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان ( بانوان) در ١٠٠متر عصرجمعه ٢۴فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:

⭕️ نتایج ١٠٠ متر جوانان ( بانوان ):

١- نازنین فخرایی(خراسان رضوی) بامدت زمان: ١١/۴٠٠ ٢- تمیلا رحیمی(اصفهان)با مدت زمان: ١/۴٨٢ ٣- شمیم رزاقی (مازندران)بامدت زمان : ١١/۴٨۶ ۴- نازنین ادبی ( خراسان شمالی) با مدت زمان: ١١/۵۶٠ ۵- مهشاد جعفرخواه(مازندران) بامدت زمان: ١١/۵٧۴ ۶- ریحانه فرشاد(تهران)بامدت زمان: ١١/۶١٣ ٧- مرجان تیموری(اصفهان) بامدت زمان: ١١/۶۵٣ ٨- نگین شیخی (خوزستان)بامدت زمان: ١١/۶٨۶ ٩- کیمیا دهدشتی(خوزستان) بامدت زمان : ١٢/٠٣٧ ١٠- فاطمه رشیدی( کرمان) با مدت زمان : ١٢/٣٨۴ ١١- کوثر حیدریان (سمنان) بامدت زمان: ١٢/٨٩١

⭕️ نتایج ١٠٠ متر بزرگسالان ( بانوان ):

١– هانیه احمدی (مرکزی)بامدت زمان: ١٠/٩٠٣ ٢- نگین دادخواه(تهران) بامدت زمان: ١١/٢١٢ ٣- یکتا محسنی(تهران) با مدت زمان: ١١/۴۵١ ۴- آناهیتا تاتاری(گلستان)بامدت زمان: ١١/۵۶٧ ۵- نیلوفر امامی(البرز) با مدت زمان: ١١/۶١۵ ۶- شبنم عرب(تهران) بامدت زمان:١١/۶٨۶ ٧- فاطمه اسدی(خراسان رضوی) با مدت زمان: ١١/٩۶۵ ٨- ثریا عسگری(یزد) با مدت زمان: ١١/٩٨٨ ٩- فاطمه سالاری(کرمان)بامدت زمان:

١٢/٠٣٢