زمان ارسال: شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۵ ۰۷:۰۳

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش بزرگ همگانی اسکیت به میزبانی هیات اسکیت استان تهران روز یکشنبه ٢۶ فروردین ماه در محل آکادمی اسکیت آزادی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش بزرگ همگانی اسکیت با حضور بهمن محمدرضایی رئیس و علیرضا نصیری دبیر فدراسیون و هیات اسکیت استان تهران برگزار میگردد. از مسئولین هیئتهای اسکیت حوزه وشهرستانهای استان تهران و مدیران باشگاها و پیستهای اسکیت تهران جهت مشارکت در این طرح و همایش بزرگ دعوت میگردد در این جلسه شرکت نمایند.

⭕️یک شنبه ساعت۱۴:۳۰ استادیوم آزادی آکادمی ملی اسکیت ۹۷/۱/۲۶