زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰۳:۳۰

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

کمیته آموزش فدراسیون اسکیت در زمره بهترینهای ارزیابی آموزشی در بین فدراسیون ها قرار دارد.

بهمن محمدرضایی رئیس فدراسیون اسکیت طی دیداری با احمدسعادتمند مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش وجوانان گزارش مبسوطی ازفرآیند کمیته های آموزش واستعدادیابی فدراسیون از حضوررشته ورزشی آیس هاکی در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش زمستانی تشکرنمود و اظهار داشت: با توجه به استعدادهای نابی که در رشته ورزشی اینلاین هاکی درسطح کشور داریم و با اجرای این المپیادسازنده فدراسیون می تواند، استعدادهای خوبی شناسایی نمائید و مراحل پرورش آن را بصورت علمی و اصولی در دستور کار خود قرار دهد. کمیته آموزش فدراسیون درطی چندسال اخیر با توجه به تحول آموزشی صورت گرفته دربدنه فدراسیون، همیشه در زمره بهترین های ارزیابی آموزشی در بین فدراسیونها قرار داشته وما تمرکز سیستماتیک بر روند آموزشی رشته های تحت پوشش به جهت فراگیر نمودن علمی آن درسطح کشور داریم و میبایست برای حضور قوی درکسب سهمیه و مدال آوری در بازیهای آسیایی داشته باشیم.