زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۱:۳۰

اين صفحه را به اشتراك بگزاريد

علیرضا روستاکاری ،رییس هیات اسکیت استان تهران شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، علیرضا روستاکاری با کسب اکثر آرا از سوی مجمع برای مدت ۴ سال بعنوان رییس هیات اسکیت استان تهران انتخاب شد.